NAC-fans dienen motie van wantrouwen in: "Niet eerder zo slecht"

Supporters van NAC Breda
Supporters van NAC Breda Foto: © Orange Pictures

Meerdere supportersgroepen van NAC Breda hebben een motie van wantrouwen ingediend tegen het huidige bestuur van de club. Woensdagochtend brachten zij een gezamenlijk statement naar buiten.

"De verbinding tussen club en supporters is nog niet eerder zo slecht geweest. Het is een aaneenschakeling van onduidelijke en onbegrijpelijke besluiten die meer lijken te draaien om vriendjespolitiek en eigenbelang dan om het welzijn van NAC. Dit door bestuursleden die buiten hun rol en bevoegdheden zich bemoeien met de dagelijkse leiding en besluiten nemen met een dubbele moraal", schrijven de supportersgroepen.

De B-side Rats, F7 Ultras en Breda Loco's ondertekenden het statement, waarin ze hun zetel in de raad van commissarissen opzeggen. Ze willen meer. "We roepen niet op om de hele organisatiestructuur om te gooien. Het is wel tijd voor een flinke make-over met nieuwe gezichten, die met aandacht voor de juiste rolopvatting, een einde maken aan de huidige onveilige en niet bij een professioneel voetbalorganisatie passende werk- en samenwerkingscultuur.'

Lees meer:
0 reacties